LEGENDS OF THE EIGHT IMMORTALS
东游记

1998
OST


Track List

01 / 风云再变 (序幕曲)

02 / 逍遥游 (主题曲)

03 / 八仙游东海 (演奏曲)

04 / 天若有情 (演奏曲)

05 / 八仙显神通 (演奏曲)

06 / 比翼永相依 (插曲)

07 / 八仙邀你共傲游 (主题曲Kala版本)

08 / 八仙过海乐滔滔 (结尾曲)