RETURN OF THE CONDOR HEROES
神雕侠侣

1998
OST


Track List

01 / 古墓奇缘 (序幕曲)

02 / 范文芳,张宇 – 缘聚缘散 (预言 主题曲)

03 / 雪岭离情

04 / 绝情幽谷

05 / 范文芳 – 玉女心经 (示情 插曲)

06 / 心魔如血

07 / 情怀如丝

08 / 李铭顺 – 两鬓如霜 (一生太短暂 插曲)

09 / 神雕相伴

10 / 常鲁峰 – 焚心化灰(心灵相通 插曲)

11 / 侠之大者

12 / 陈毓芸 – 红颜珠泪

13 / 三枚金针

14 / 范文芳,张宇 – 缘聚缘散(预言)电视版

15 / 侠侣仙踪